ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΙΔΟΧ – ΔΡΙΚΑΚΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ – ΑΔΑ: 62Η946907Θ-ΙΡΒ

Θέμα: ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΙΔΟΧ – ΔΡΙΚΑΚΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
Ημερομηνία: 21/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/03/2023 10:08:42
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 62Η946907Θ-ΙΡΒ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου