Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 435/2023 πράξη. – ΑΔΑ: 62ΧΛ46907Θ-9ΣΙ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 435/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 02/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 02/03/2023 08:12:41
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 62ΧΛ46907Θ-9ΣΙ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου