Βαθμολογική εξέλιξη ιατρού ΕΣΥ (Ψ.Δ.) – ΑΔΑ: 628Π46907Θ-ΩΔΟ

Θέμα: Βαθμολογική εξέλιξη ιατρού ΕΣΥ (Ψ.Δ.)
Ημερομηνία: 15/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/03/2023 11:18:05
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 628Π46907Θ-ΩΔΟ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου