Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΡΑΜΜΑΤΑ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: 626Π46907Θ-ΕΑΞ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΡΑΜΜΑΤΑ» για την λειτουργία του
Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 14/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/03/2023 14:27:43
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 626Π46907Θ-ΕΑΞ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου