ΧΕ-225 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1208/2022 , ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 1974/2022 ) – ΑΔΑ: 61ΒΨ46907Θ-ΖΔ0

Θέμα: ΧΕ-225 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1208/2022 , ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 1974/2022 )
Ημερομηνία: 13/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 17/03/2023 10:16:52
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 61ΒΨ46907Θ-ΖΔ0
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου