ΧΕ-313 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1351/2022 , ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 1969/2022 ) – ΑΔΑ: 61Ε446907Θ-ΗΕΗ

Θέμα: ΧΕ-313 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1351/2022 , ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 1969/2022 )
Ημερομηνία: 23/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/04/2023 09:31:10
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 61Ε446907Θ-ΗΕΗ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου