Βαθμολογική εξέλιξη ιατρού ΕΣΥ Μεγάλου Αικ – ΑΔΑ: 61ΧΟ46907Θ-ΗΨΓ

Θέμα: Βαθμολογική εξέλιξη ιατρού ΕΣΥ Μεγάλου Αικ
Ημερομηνία: 17/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 17/03/2023 07:28:48
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 61ΧΟ46907Θ-ΗΨΓ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου