Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ-ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟ ΞΥΛΟΛΗΣ-ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: 60ΨΔ46907Θ-Ρ5Η

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟ
ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ-ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟ ΞΥΛΟΛΗΣ-ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ» για την λειτουργία
του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 22/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/03/2023 13:32:47
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 60ΨΔ46907Θ-Ρ5Η
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου