Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 427/2023 πράξης. – ΑΔΑ: 60ΙΨ46907Θ-ΧΥ6

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 427/2023 πράξης.
Ημερομηνία: 08/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 08/03/2023 11:33:55
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 60ΙΨ46907Θ-ΧΥ6
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου