Π1Θ35-2023 – ΑΔΑ: ΡΨΗΤ46907Θ-ΥΣΨ

Θέμα: Π1Θ35-2023
Ημερομηνία: 10/02/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 10/02/2023 14:58:36
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΨΗΤ46907Θ-ΥΣΨ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου