ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ – ΑΔΑ: ΡΠ7Φ46907Θ-Υ29

Θέμα: ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ
Ημερομηνία: 03/02/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 03/02/2023 14:25:09
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΠ7Φ46907Θ-Υ29
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου