Μεταφορά 30 παλετών από τις αποθήκες της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας στο Νοσοκομείο Χαλκίδας – ΑΔΑ: Ρ7Φ146907Θ-Ε95

Θέμα: Μεταφορά 30 παλετών από τις αποθήκες της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας στο Νοσοκομείο Χαλκίδας
Ημερομηνία: 13/02/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/02/2023 14:11:40
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ρ7Φ146907Θ-Ε95
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου