Π1Θ17-2023 – ΑΔΑ: Ρ6Π246907Θ-ΒΤΩ

Θέμα: Π1Θ17-2023
Ημερομηνία: 08/02/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 08/02/2023 14:12:38
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ρ6Π246907Θ-ΒΤΩ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου