Τεχνικές εργασίες για την διερεύνηση και αποκατάσταση βλάβης στο Pacs της AGFA. – ΑΔΑ: Ρ4ΔΦ46907Θ-ΟΛΛ

Θέμα: Τεχνικές εργασίες για την διερεύνηση και αποκατάσταση βλάβης στο Pacs της AGFA.
Ημερομηνία: 03/02/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 03/02/2023 13:13:27
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ρ4ΔΦ46907Θ-ΟΛΛ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου