ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ – ΑΔΑ: Ρ41246907Θ-ΙΣΩ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ
Ημερομηνία: 15/02/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/02/2023 13:26:15
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ρ41246907Θ-ΙΣΩ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου