Ορισμός Προϊστάμενου στο Ορθοπεδικό τμήμα του ΓΝ Χαλκίδας – ΑΔΑ: Ρ1ΟΕ46907Θ-ΨΘ4

Θέμα: Ορισμός Προϊστάμενου στο Ορθοπεδικό τμήμα του ΓΝ Χαλκίδας
Ημερομηνία: 02/02/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 02/02/2023 14:47:40
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ρ1ΟΕ46907Θ-ΨΘ4
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου