ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Υπ΄αριθμ. 5/2023 ΓΙΑ ΤΗΝ “ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΕΣΗΣ/ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ – ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ” – ΑΔΑ: ΨΥΤ346907Θ-ΛΨ1

Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Υπ΄αριθμ. 5/2023
ΓΙΑ ΤΗΝ “ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΕΣΗΣ/ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ – ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ”
Ημερομηνία: 23/02/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/02/2023 14:01:07
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΥΤ346907Θ-ΛΨ1
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου