ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ – ΑΔΑ: ΨΞΥ246907Θ-2ΩΛ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ
Ημερομηνία: 10/02/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 10/02/2023 14:30:09
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΞΥ246907Θ-2ΩΛ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου