Κατάθεση προσφοράς για την «Συντήρηση συστημάτων κατάσβεσης Νοσοκομείου» – ΑΔΑ: ΨΒΩΝ46907Θ-0Ω2

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την «Συντήρηση συστημάτων κατάσβεσης Νοσοκομείου»
Ημερομηνία: 17/02/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 17/02/2023 10:03:15
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΒΩΝ46907Θ-0Ω2
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου