ΜΑΣΚΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΝΕΟΓΝΙΚΗ ΑΠΛΗ – ΑΔΑ: ΨΒΝΥ46907Θ-1Ι9

Θέμα: ΜΑΣΚΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΝΕΟΓΝΙΚΗ ΑΠΛΗ
Ημερομηνία: 07/02/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/02/2023 13:35:13
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΒΝΥ46907Θ-1Ι9
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου