Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΕΙΔΗ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: ΨΒ1146907Θ-ΒΙ1

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΕΙΔΗ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ» για την
λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 01/02/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 01/02/2023 13:19:16
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΒ1146907Θ-ΒΙ1
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου