ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ – ΑΔΑ: ΨΘΖ346907Θ-2ΛΦ

Θέμα: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ
Ημερομηνία: 03/02/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 03/02/2023 14:10:58
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΘΖ346907Θ-2ΛΦ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου