ΧΕ-95 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΞΟΦΛΗΣΗ e -ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ( RF 96905107009500563181324 ) – ΑΔΑ: ΨΘΑ346907Θ-ΜΑΠ

Θέμα: ΧΕ-95 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΞΟΦΛΗΣΗ e -ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ( RF 96905107009500563181324 )
Ημερομηνία: 10/02/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/02/2023 08:08:23
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΘΑ346907Θ-ΜΑΠ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου