Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. 1/31-01-2023(θέμα 56ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΑΔΑ: ΨΠ4Α46907Θ-ΣΥΑ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. 1/31-01-2023(θέμα 56ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Ημερομηνία: 16/02/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/02/2023 11:42:35
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΠ4Α46907Θ-ΣΥΑ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου