Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 426/2023 πράξης. – ΑΔΑ: ΨΩΛΜ46907Θ-ΘΔΧ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 426/2023 πράξης.
Ημερομηνία: 15/02/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/02/2023 13:07:22
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΩΛΜ46907Θ-ΘΔΧ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου