ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ – ΑΔΑ: ΨΩΕΞ46907Θ-ΙΝΠ

Θέμα: ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ
Ημερομηνία: 06/02/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 06/02/2023 11:39:19
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΩΕΞ46907Θ-ΙΝΠ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου