Π1Θ18-2023 – ΑΔΑ: ΨΟ3Ψ46907Θ-Ρ8Ρ

Θέμα: Π1Θ18-2023
Ημερομηνία: 08/02/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 08/02/2023 14:13:29
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΟ3Ψ46907Θ-Ρ8Ρ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου