ΧΕ-105 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 646/2022 , ΧΕ 812/2022 & ΧΕ 815/2022 , ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 1563/2022 ) – ΑΔΑ: ΨΝΤ346907Θ-ΩΧΝ

Θέμα: ΧΕ-105 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 646/2022 , ΧΕ 812/2022 & ΧΕ 815/2022 , ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 1563/2022 )
Ημερομηνία: 16/02/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/02/2023 08:08:49
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΝΤ346907Θ-ΩΧΝ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου