ΧΕ-65 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΝΟΙΚΙΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Α’ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 2206/2022 ) – ΑΔΑ: ΨΝΩ246907Θ-ΙΗΡ

Θέμα: ΧΕ-65 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΝΟΙΚΙΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Α’ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 2206/2022 )
Ημερομηνία: 01/02/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/02/2023 08:15:40
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΝΩ246907Θ-ΙΗΡ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου