ΠΡΑΞΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΚΛΑΔΩΝ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Π.Δ. 85/2022 – ΑΔΑ: ΨΝΜΕ46907Θ-ΙΚΚ

Θέμα: ΠΡΑΞΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΚΛΑΔΩΝ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Π.Δ. 85/2022
Ημερομηνία: 09/02/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 09/02/2023 09:25:01
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΝΜΕ46907Θ-ΙΚΚ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου