Π1Θ30-2023 – ΑΔΑ: ΨΜΘΨ46907Θ-16Ι

Θέμα: Π1Θ30-2023
Ημερομηνία: 21/02/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/02/2023 09:02:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΜΘΨ46907Θ-16Ι
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου