Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 353/2023 πράξης. – ΑΔΑ: ΨΚΤΧ46907Θ-ΧΛ9

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 353/2023 πράξης.
Ημερομηνία: 22/02/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/02/2023 11:32:16
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΚΤΧ46907Θ-ΧΛ9
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου