ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΟΞΥΜΕΤΡΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΛΜΙΚΟ ΟΞΥΜΕΤΡΟ, ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΨΥΧΡΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ PADDLES ΓΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ – ΑΔΑ: ΨΚΝ746907Θ-Π0Σ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΟΞΥΜΕΤΡΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΛΜΙΚΟ ΟΞΥΜΕΤΡΟ, ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΨΥΧΡΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ PADDLES ΓΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ
Ημερομηνία: 28/02/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 28/02/2023 09:57:02
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΚΝ746907Θ-Π0Σ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου