Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 349/2023 πράξης. – ΑΔΑ: ΨΚΚΠ46907Θ-ΗΝΕ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 349/2023 πράξης.
Ημερομηνία: 03/02/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 03/02/2023 11:33:37
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΚΚΠ46907Θ-ΗΝΕ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου