Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 331/2023 πράξη. – ΑΔΑ: ΨΚΓΟ46907Θ-ΜΩΤ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 331/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 13/02/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/02/2023 14:33:36
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΚΓΟ46907Θ-ΜΩΤ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου