: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΠΛΕΓΜΑΤΑ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: ΨΚΦΓ46907Θ-ΕΥ1

Θέμα: : Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΠΛΕΓΜΑΤΑ» για την λειτουργία
του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 09/02/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 09/02/2023 10:34:13
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΚΦΓ46907Θ-ΕΥ1
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου