Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. 1/31-01-2023(θέμα 33ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια ΕΙΔΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ – ΑΔΑ: ΨΚ1646907Θ-ΚΟΛ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. 1/31-01-2023(θέμα 33ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια ΕΙΔΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
Ημερομηνία: 16/02/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/02/2023 11:52:29
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΚ1646907Θ-ΚΟΛ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου