ΧΕ-136 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1062/2022, ( ΑΚΥΡΟ 1624/2022 ) – ΑΔΑ: ΨΗΖΜ46907Θ-Ο2Ρ

Θέμα: ΧΕ-136 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1062/2022, ( ΑΚΥΡΟ 1624/2022 )
Ημερομηνία: 21/02/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 02/03/2023 08:12:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΗΖΜ46907Θ-Ο2Ρ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου