ΧΕ-148 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΓΡΗΓΟΡΟΥ ΤΕΣΤ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ SARS – CoV- 2 ( RAPID TEST )" , ΠΡΩΤΟ ΧΕ , ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 1914/2022 ) – ΑΔΑ: ΨΓΤΛ46907Θ-ΩΤ7

Θέμα: ΧΕ-148 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΓΡΗΓΟΡΟΥ ΤΕΣΤ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ SARS – CoV- 2 ( RAPID TEST )" , ΠΡΩΤΟ ΧΕ , ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 1914/2022 )
Ημερομηνία: 22/02/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 10/03/2023 08:15:32
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΓΤΛ46907Θ-ΩΤ7
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου