ΑΠΟΦΑΣΗ Α.Α.Α. ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ – ΑΔΑ: ΨΓΗΛ46907Θ-ΙΕΕ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Α.Α.Α. ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ
Ημερομηνία: 07/02/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/02/2023 10:11:14
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΓΗΛ46907Θ-ΙΕΕ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου