ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ – ΑΔΑ: ΨΓ5Ι46907Θ-Ξ9Φ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ
Ημερομηνία: 15/02/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/02/2023 13:41:13
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΓ5Ι46907Θ-Ξ9Φ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου