Π1Θ15-2023 – ΑΔΑ: ΨΦΘΡ46907Θ-Φ0Ω

Θέμα: Π1Θ15-2023
Ημερομηνία: 08/02/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 08/02/2023 09:54:45
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΦΘΡ46907Θ-Φ0Ω
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου