Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «Κεραιών Ασύρματης Ζεύξης». – ΑΔΑ: ΨΕΟΡ46907Θ-ΤΦΗ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «Κεραιών Ασύρματης Ζεύξης».
Ημερομηνία: 21/02/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/02/2023 10:02:46
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΕΟΡ46907Θ-ΤΦΗ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου