Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. πρωτ. 2133/31-01-2023 εντολής ημερήσιας μετακίνησης του Ζέρβα Λάμπρου , κλάδου ΔΕ Οδηγών , από το Γ.Ν.Χαλκίδας στην Αθήνα στις 30-01-2023 – ΑΔΑ: ΨΔΤ046907Θ-4ΟΞ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. πρωτ. 2133/31-01-2023 εντολής ημερήσιας μετακίνησης του Ζέρβα Λάμπρου ,
κλάδου ΔΕ Οδηγών , από το Γ.Ν.Χαλκίδας στην Αθήνα στις 30-01-2023
Ημερομηνία: 01/02/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 01/02/2023 08:59:29
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΔΤ046907Θ-4ΟΞ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου