ΧΕ-150 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 49/2023 – ΑΔΑ: ΨΔΗ346907Θ-10Ψ

Θέμα: ΧΕ-150 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 49/2023
Ημερομηνία: 23/02/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 10/03/2023 08:15:43
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΔΗ346907Θ-10Ψ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου