ΔΟΧΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΥΡΩΝ ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΟΥ – ΑΔΑ: ΨΑΘΙ46907Θ-ΝΩΠ

Θέμα: ΔΟΧΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΥΡΩΝ ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΟΥ
Ημερομηνία: 09/02/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 09/02/2023 09:21:32
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΑΘΙ46907Θ-ΝΩΠ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου