ΧΕ-177 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 371/2022 , ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 1594/2022 ) – ΑΔΑ: ΨΑ9Ψ46907Θ-ΦΧ4

Θέμα: ΧΕ-177 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 371/2022 , ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 1594/2022 )
Ημερομηνία: 28/02/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 17/03/2023 10:12:57
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΑ9Ψ46907Θ-ΦΧ4
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου