Π1Θ9-2023 – ΑΔΑ: ΨΑ3Μ46907Θ-ΑΗΧ

Θέμα: Π1Θ9-2023
Ημερομηνία: 08/02/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 08/02/2023 09:30:27
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΑ3Μ46907Θ-ΑΗΧ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου