ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΞΟΝΙΚΗΣ – ΑΔΑ: ΨΑ3Ι46907Θ-ΛΑΨ

Θέμα: ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΞΟΝΙΚΗΣ
Ημερομηνία: 07/02/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/02/2023 11:32:47
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΑ3Ι46907Θ-ΛΑΨ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου