ΤΟΥΡΝΙΚΕ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟ – ΑΔΑ: Ψ9ΤΟ46907Θ-ΞΨΜ

Θέμα: ΤΟΥΡΝΙΚΕ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟ
Ημερομηνία: 07/02/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/02/2023 14:13:42
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ9ΤΟ46907Θ-ΞΨΜ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου